DETSKÁ OSLAVA

Sme radi, že ste sa rozhodli zorganizovať detskú oslavu práve v Materskom centre Mamy mamám.

Oslavu si môžete registrovať cez náš registračný formulár, preklikom na Reservio MC Mamy mamám, kliknutím na tlačidlo REZERVOVAŤ OSLAVU, nižšie.

Pre príjemnú a ničím nerušenú oslavu je nutné dodržať niekoľko podmienok. Rezerváciou potvrdzujete, že s podmienkami súhlasíte.  Aktualizované informácie sú platné od 1.4.2024:

 1.  Prenájom slúži na usporiadanie DETSKEJ oslavy - pre oslávenca dieťa a jeho hostí. Vek detí nesmie presiahnuť 8 rokov. Prosíme, aby ste zohľadnili, že priestor nášho MC je určený pre malé deti. Vo vlastnom záujme odložte hračky, ktoré by sa mohli používaním starších detí pokaziť.                                                                                                                                                                                                                                              Priestory nie sú určené na iné spoločenské udalosti! V prípade porušenia si poskytovateľ vyhradzuje právo prebiehajúcu udalosť okamžite ukončiť. 
 2. Počet účastníkov oslavy nesmie presiahnuť 20 účastníkov.                                                                                                                                          
  Rodičia oslávenca upozornia hostí a ich rodičov, že v priestoroch herne sa musia prezuť do prezúvok, prípadne vojsť iba v ponožkách, nie v topánkach!
 3. V celom objekte materského centra. aj v exteriéri, je ZAKÁZANÉ požívať alkoholické nápoje a fajčiťPoskytovateľ si vyhradzuje právo na vstup do priestorov kedykoľvek počas konania oslavy, bez narúšania priebehu oslavy.
 4. Oslavy sa konajú v sobotu IBA v čase od 14:00 do 19:00, vrátane príprav a upratania. Minimálny dobrovoľný príspevok za oslavu je 40€ + vratná záloha 30€ (70€ sa platí pri preberaní kľúča, 30€ tvorí zálohu a bude Vám po oslave vrátená v prípade, ak neboli zistené poškodenia priestoru, resp. iné porušenia pravidiel).                                                                                                                                                     
  Pri odovzdaní priestorov v inom stave ako je uvedené, je záloha NEVRATNÁ. Pri poškodení zariadenia MC si nárokujeme náhradu opráv v plnej sume opravy.
 5. Občerstvenie, nápoje, tortu a výzdobu si rodičia zabezpečia sami. Výzdobu je zakázané lepiť na okná.                                                                      
  MC poskytne oslávencovi a jeho hosťom herňu, kuchynku, toalety a v prípade priaznivého počasia aj dvor.                                                            Deti ani dospelí nesmú vchádzať do kancelárie.
 6. Rodičia oslávenca dbajú na to, aby deti neničili hračky a zariadenie MC. Neznečisťovali priestory, jedli pri stole a pod. V prípade vzniknutej škody sú povinní túto škodu nahlásiť pri odovzdávaní kľúča a škodu nahradiť.
 7. Po skončení oslavy je potrebné upratať všetky použité priestory MC a vrátiť ich v stave, v akom ste si priestory prebrali.             
  Odniesť všetko, čo ste do MC priniesli, nenechávať nedojedené zvyšky jedál a nápojov. Vyniesť odpadky, aj plienky z WC (pokiaľ ste mali na oslave deti, ktoré ešte plienku používajú). Umyť a utrieť riad. Povysávať herňu, prípadne umyť podlahu. Upratať hračky. Umyť toalety, ak ste ich zašpinili. Odzdobiť – ak ste mali výzdobu. Pozhasínať svetlá, zatvoriť všetky okná. Zamknúť hlavný vchod aj bránku. (Čistiace potreby, prostriedky a vysávač nájdete za závesom vedľa kuchynky).                                                                                                                  
  Pred začatím oslavy a po jej skončení je možné si priestor materského centra nafotiť, kvôli prípadným nedorozumeniam s vrátením zálohy.
 8. Po skončení oslavy a uprataní odovzdáte kľúče službukonajúcej osobe, ktorá príde do MC najneskôr 19:30 alebo skôr, podľa vašich potrieb, vo vopred dohodnutom čase.
  Pri preberaní priestoru a kľúčov Vám bude vrátená záloha 30 €.
 9. Zrušenie rezervácie:
  Zrušenie do 14 dní pred termínom oslavy: zadarmo,
  zrušenie do 7 dní pred termínom oslavy: storno poplatok 20€, 
  zrušenie do menej ako 7 dní pred termínom oslavy: storno poplatok vo výške prenájmu 40€.
  V prípade zrušenia menej ako 14 dní pred termínom oslavy a neuhradením storno poplatku Vám nebude umožnená ďalšia rezervácia.


 10. Kľúče budete mať k dispozícii pre prípravy a začiatok oslavy. Je potrebné si ich vyzdvihnúť spolu s platbou v materskom centre, a to v časoch: PONDELOK - PIATOK od 09:00 do 12:00 hod. alebo vo ŠTVRTOK a v PIATOK od 15:30 do 18:00 hod. Kľúč odovzdáte po skončení oslavy osobe, ktorá príde MC zamknúť.

Stlačením tlačidla "REZERVOVAŤ OSLAVU" potvrdzujem, že som sa oboznámil s vyššie uvedenými podmienkami, súhlasím s nimi, beriem ich na vedomie a v prípade porušenia mi nebude vrátená záloha.